Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šúrovce - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šúrovce, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1793 – 1811 na mieste staršieho sakrálneho objektu, spomínaného v roku 1322, 1559 a 1781. Je to pozdĺžny jednoloďový priestor s oválnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý českými plackami. Na západnej strane stojí vysoká štíhla veža s barokizujúcou baňou. [1] Fasády sú členené lizénovým orámovaním a polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie okrem hlavného oltára je z čias stavby kostola. Bočný oltár je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia, s pilastrovou architektúrou a volútovým nadstavcom, v strede pod baldachýnom socha sv. Jána Nepomuckého. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia. Krstiteľnica kalichovitého tvaru je klasicistická z konca 18. storočia. Voľný obraz Ukrižovanie pochádza tiež z konca 18. storočia. [2]
 

Starý kostol sa v obci nachádzal pravdepodobne už v roku 1291, keď je zmienka o prvej farnosti. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 266.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 266.
[3] www.surovce.sk (30.9.2017)
Bibliografia
www.surovce.sk
GPS
48.332557, 17.717349
48°19'57.2"N 17°43'02.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk