Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sušany - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sušany, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1835 – 1844. Rozšírený a prestavaný bol v rokoch 1910 – 1911 staviteľom M. Krajčim z Liptova. Ide o veľký sieňový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou na južnej strane. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami. Transept a štíhla veža boli pristavané až v roku 1914. Fasády sú hladké, členené opornými piliermi. [1] Veža je zakončená vysokým ihlancom.
 

Výmaľba je od J. Korénya z roku 1911. Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Sušany - Kostol sv. Anny (pohľad na obec a kostol z cintorína) foto © Ladislav Luppa 5/2020Sušany - Kostol sv. Anny foto © Ladislav Luppa 5/2020Sušany - Kostol sv. Anny foto © Ladislav Luppa 5/2020Sušany - Kostol sv. Anny foto © Ladislav Luppa 5/2020Sušany - Kostol sv. Anny (hlavný oltár) foto © Ladislav Luppa 5/2020Sušany - Kostol sv. Anny (bočný oltár) foto © Ladislav Luppa 5/2020Sušany - Kostol sv. Anny foto © Ladislav Luppa 5/2020Sušany - Kostol sv. Anny foto © Ladislav Luppa 5/2020Sušany - Kostol sv. Anny foto © Ladislav Luppa 5/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 220.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 220.
Bibliografia
www.susany.sk
GPS
48.410264, 19.889977
48°24'37.0"N 19°53'23.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk