Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svätoplukovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Šalgov
Lokalita
obec Svätoplukovo, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1861. Predĺžený bol v roku 1934. Ide o sieňový priestor s rovnými stropmi, trojbokým uzáverom a vstavanou vežou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 19. a 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 221.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 221.www.pamiatkynaslovensku.sk