Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svätoplukovo - prícestný stĺp so súsoším sv. Trojice
Iný názov
Šalgov
Lokalita
obec Svätoplukovo, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický stĺp z roku 1812.www.pamiatkynaslovensku.sk