Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svätý Anton - Kostol sv. Antona opáta
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Svätý Antol, Antol
Lokalita
obec Svätý Anton, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v rokoch 1754 – 1755. Klasicisticky ho upravili v roku 1779. Je to jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, s malou pristavanou sakristiou a vežou, vstavanou do štítového priečelia. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, spočívajúcimi na širokej rímse nástenných pilastrov. Fasády sú hladké, len veža je bosovaná, na jej bokoch sú vchody do bočnej kaplnky a do schodišťa veže. [1] Zastrešená je barokovou cibuľovitou strechou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Veža tvoriaca na hlavnej fasáde mierny rizalit má v hornej časti nárožné pilastre a po stranách volútový štít.
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z polovice 18. storočia, uprostred pilastrovej architektúry sa nachádza obraz sv. Antona Pustovníka, v nadstavci reliéf Najsvätejšej Trojice s Korunovaním Panny Márie. Bočný oltár je neskorobarokový z prvej polovice 18. storočia, v stĺpovej architektúre je umiestnený obraz Ukrižovaného, nad ním v nadstavci rozoklaný štít. Kazateľnica je luisézna z konca 18. storočia. Klasicistická krstiteľnica pochádza zo začiatku 19. storočia. Lavice sú klasicistické zo začiatku 19. storočia. Stallum je renesančné zo začiatku 16. storočia. Voľná drevená socha Madony je neskorogotická to začiatku 16. storočia s neskoršími premaľbami. Neskorogotická tabuľová maľba Narodenia Pána od majstra MS z roku 1506 pochádza z niekdajšieho slovenského kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici. Ostatné časti krídlového oltára sú v múzeu v Banskej Štiavnici, v Szépmüvészeti múzeum v Budapešti a jedna tabuľa v Lille vo Francúzsku. Barokový obraz Madony je z polovice 18. storočia. Drevená socha Piety v barokovom poňatí je zo začiatku 19. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza, že na fare sú barokové obrazy z 18. storočia, ktoré boli pôvodne v kostole: Obrezanie Ježiška, Ježiš v chráme, Ukrižovanie, sv. Jozef Pestún, Štrnásť sv. pomocníkov, Zasnúbenie sv. Kataríny Alexandrijskej, sv. Rozália a klasicistické obrazy z prvej polovice 19. storočia, sv. Štefan Prvomučeník, sv. Jána Nepomucký a sv. Barbora. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Svätý Anton  - Kostol sv. Antona opáta foto © Patrik Kunec 7/2017Svätý Anton  - Kostol sv. Antona opáta foto © Patrik Kunec 7/2017Svätý Anton  - Kostol sv. Antona opáta foto © Patrik Kunec 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1969. s. 20.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 20 - 21.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 21.
Bibliografia
www.svatyanton.sk
GPS
48.418653, 18.941005
48°25'07.2"N 18°56'27.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk