Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svätý Anton - zvonica
Iný názov
Svätý Antol, Antol
Lokalita
obec Svätý Anton, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková zvonica z druhej polovice 18. storočia. Je murovaná so šindľovou strechou a má kruhový pôdorys. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pri kostole.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 21.
Bibliografia
www.svatyanton.skwww.pamiatkynaslovensku.sk