Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svätý Jur - Segnerova kúria
Lokalita
obec Svätý Jur, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Súčasný evanjelický kostol bol pôvodne veľkolepo renesančnou kúriou rodu Segnerovcov, ktorý patril medzi elitu miestnych patricijských rodov (viackrát boli richtármi vo Svätom Jure). Je dokázané, že rod žil v meste už v 15. storočí. [1]
 

V pivniciach kúrie sa schádzali svätojurskí evanjelici po tom, čo im bol v roku 1674 odobratý kostol a boli zakázané bohoslužby na radnici. [2]
 

Po vydaní Tolerančného patentu Jozefa II. v roku 1781 darovali Segnerovci kúriu evanjelikom na vybudovanie kostola. V roku 1783 bola kúria prestavaná na evanjelickú modlitebňu, školu a faru. Pri prestavbe bola zbúraná veža kúrie. V 18. storočí vznikol jednopodlažný dom patriaci k objektu. V rokoch 1967 – 1968 bola v objekte postavená zvonica. [3]
 

Bývalá kúria pozostáva z dvoch domov. Staršia renesančná časť (17. storočie) je dvojpodlažná nárožná budova v hornej časti námestia, do ktorého je orientované hlavné priečelie (severovýchodná fasáda). Ide o štvorkrídlovú budovu, ktorá má pôdorys uzavretý s malým stredným dvorom, do ktorého sa vchádza cez vstupnú sieň. [4]
 

Nárožie je akcentované oblým arkierom prechádzajúcim cez dve podlažia. priečelie je veľmi jednoduché, zvýraznené iba okennými šambránami a parapetnými rímsami a dominuje mu asymetricky umiestnený segmentovo ukončený vstupným portál. [5]
 

Severozápadná fasáda je členená polkruhovo ukončenými okennými otvormi a v tomto krídle sa nachádza priestorný sieňový kostol. V juhozápadnom krídle je osadená moderná zvonica z roku 1968. Tieto krídla sú zastrešené pomerne strmou sedlovou strechou, len juhovýchodné krídlo, ktoré je v dotyku so susednou budovou, má pultovú strechu. [6]
 

V interiéri sú renesančné klenby, modlitebňa má rovný strop so štukovou výzdobou. [7]
 

Druhým objektom je prízemný obytný dom v radovej zástavbe, orientovaný do ulice Dr. Kautza. Uličnej fasáde dominuje polkruhovo ukončený portál. Má pôdorys v tvare písmena L, ale spolu so susednými domami a múrom vytvára uzavreté nádvorie. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2011 bola vymenená strešná krytina. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. V objekte je v súčasnosti evanjelický kostol a farský úrad, Agapé – účelové zariadenie ECAV, byty. [10]
Prístup
Stojí v centre mesta.
Poznámky
[1] VORLÍČKOVÁ, Barbora: Kaštiele a kúrie malokarpatského regiónu. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 38.
[2 - 10] VORLÍČKOVÁ, Barbora: Kaštiele a kúrie malokarpatského regiónu. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 38.
Bibliografia
www.svatyjur.sk
GPS
48.254663, 17.211429
48°15'16.8"N 17°12'41.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk