Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svätý Kríž - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Svätý Kríž, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol upravený v roku 1819 s čiastočným použitím obvodového muriva z predošlého gotického kostola, ktorý bol začiatkom 18. storočia zničený. Dnešná sakrálna stavba pochádza z 18. storočia, v roku 1819 ju klasicisticky upravili. Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. Na západnom vstupnom priečelí je barokovo-klasicistická úprava s odseknutým tympanónom a vežou, členenou lizénami a čabrakmi, zastrešenou ihlanom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Hlavný oltár je neogotická kópia kežmarského oltára. Bočný oltár Božieho hrobu je rokokovo-klasicistický z rokov 1750 – 1760. Nad ním sa nachádza barokový krucifix z roku 1730. Kazateľnica je klasicistická z čias okolo rokov 1810 – 1820. Krstiteľnica so skrutkovitou pätou pochádza zo začiatku 16. storočia a bola donesená z Palúdzky. Obraz sv. Rodiny je z druhej polovice 18. storočia. Organ je z roku 1798. Vo veži sa nachádza zvon z roku 1661. [2]
 

Zvyšky krídlových oltárov z kostola sa dnes nachádzajú v Slovenskom národnom múzeu v Martine. [3]
 

Dedina začala vyrastať na území medzi potokmi Črmnô a Ľubelá. V roku 1262 ju Belo IV. vymenil za Nedožery, lebo v chotári sa našlo zlato. V roku 1281 ju však daroval Serafínovi z Okoličného. V 13. storočí už bol na jej území kostol zasvätený Svätému Krížu aj fara, osídlenie v údolí potoka Črmnô sa postupne rozšírilo a vytvorili sa tu osady. Najstaršia listina vzťahujúca sa na krížsky majetok je z roku 1262, tvorilo ho niekoľko osád: Priechod, Stráňany, Záhorovište, Črmnô, Cinovisko a Motkovisko. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 222.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 222.
[4] www.svatykriz.sk/sk/o-obci-svaty-kriz/historia (4.4.2018)
Bibliografia
www.svatykriz.sk
GPS
49.053160, 19.535596
49°03'11.4"N 19°32'08.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk