Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sväty Kríž - Kúria Anny Jób-Fančalovej
Lokalita
obec Svätý Kríž, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
Bibliografia
JANURA, Tomáš: Liptovské zemianky v 18. storočí. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 1, s. 19 - 23.
www.svatykriz.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk