Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svätý Peter (Dolný Peter) - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Szent Péter, Komáromszentpéter, Dolný Peter, Svätý Peter
Lokalita
obec Svätý Peter, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1730 na mieste starého gotického kostola s použitím presbytéria so štvorcovým pôdorysom. Po zemetrasení v roku 1763 bol obnovený a klasicisticky upravený. Sakrálny objekt opäť obnovili v roku 1892, odstránili klenbu lode a nadmurovanú loď vybavili rovným stropom. Exteriér v tom čase tiež upravili. Ide o jednoloďovú stavbu s presbytériom so štvorcovým, v rohoch zaobleným pôdorysom, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, loď má rovný strop. Fasády členia pilastre. [1] Veža je krytá ihlancom.
 

Kostol mal pôvodne päť barokových oltárov (sv. Petra a Pavla, sv. Jána Nepomuckého, Nanebovzatia Panny Márie a dva ďalšie, dnes už nezistiteľné) a kazateľnicu, všetko z roku 1730. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 329.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 329.
Bibliografia
www.svatypeter.eu
GPS
47.845897, 18.264360
47°50'45.2"N 18°15'51.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk