Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sveržov - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sveržov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami postavený v roku 1828. Opravený bol v roku 1903 a 1950. Je to jednoloďový kostol s predĺženým presbytériom, ktoré má polkruhový uzáver a je kryté pruskou klenbou. Na severnej strane presbytéria je sakristia a na západnej strane stavby stojí mohutná, lizénovým rámom členená veža s viacstupňovou barokovou baňou. Nad presbytériom je sanktusník. Loď má rovný strop. Fasáda je členená lizénami. [1]
 

Vnútorné zariadenie v historizujúcich pseudoslohoch je zväčša z roku 1903. [2]
 

Pred vznikom murovaného sakrálneho objektu stál asi v strede dediny (dnes v blízkosti požiarnej zbrojnice) starý drevený kostol zasvätený sv. Martinovi. V kanonickej vizitácii z roku 1813 sa uvádza, že zvonica je na spadnutie, v auguste toho roku (24.8.1813) sa drevený kostol zrútil. V tomto roku jarná povodeň vzala aj drevenú kaplicu Sedembolestnej Matky pri veľkom moste pod Klefánom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 223.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 223.
[3] www.sverzov.sk (19.1.2017)
Bibliografia
www.sverzov.sk
GPS
49.337076, 21.162850
49°20'13.5"N 21°09'46.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk