Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svetlice - Chrám sv. Demetra veľkomučeníka
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Világy
Lokalita
obec Svetlice, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v 60. rokoch 18. storočia (asi 1768). Opravovaný bol v roku 1867, 1889, 1907 a 1930. Ide o murovaný derivát drevených trojpriestorových kostolov lemkovského typu s presbytériom, centrálnou loďou a babincom. V osi presbytéria pristavali malú polkruhovo zakončenú sakristiu. Trojpriestorovosť akcentuje aj exteriér stavby, v ktorom prevláda masívna veža zakončená barokovou baňou s laternou. Priestory kostola okrem sakristie sú kryté krížovými klenbami. Výmaľba kostola je od Ľ. Jarača z roku 1907. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža má skosené hrany.
 

Vnútorné zariadenie je pseudogotické z roku 1867. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 223.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 223.
GPS
49.165240, 22.039058
49°09'54.9"N 22°02'20.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk