Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavili v druhej polovici 18. storočia a pripojili k nemu staršiu kruhovitú kaplnku, ktorá tvorí presbytérium. Jednoloďový priestor je pri prvom klenbovom poli po oboch stranách rozšírený predĺženými kruhovitými kaplnkami. Na západnej strane stojí predstavaná veža s multiplikovanou barokovou baňou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. [1] Fasády sú hladké.
 

Bohatý ikonostas s rokokovou ornamentikou má v hornej časti tri rady pôvodných malieb z druhej polovice 18. storočia, dolný rad obrazov väčšieho formátu pochádza z polovice 19. storočia. Za ikonostasom je hlavný oltár so stanovým baldachýnom z konca 19. storočia. Bočný barokový oltár z čias okolo roku 1700, s točenými stĺpmi a okrajovými akantmi, má nový ústredný obraz Krista na Hore olivovej z polovice 19. storočia. [2]
 

Na konci 18. storočia, približne v rokoch 1785 až 1800, sa začalo s výstavbou murovaného chrámu vo Vyšnom Svidníku. Pravdepodobne nebol postavený v celosti, ako ho poznáme dnes, ale najprv bola postavená kaplnka, ktorá je teraz svätyňou chrámu, potom veža a nakoniec loď chrámu. Je zasvätený sv. Paraskeve prepodobnej, aj keď staré schematizmy uvádzajú ako patrocínium sv. Paraskevu mučenicu. Pred ním tu už zaiste stál drevený chrám. Z pokolenia na pokolenie sa zachovala správa, že na mieste, kde stojí dnešný gréckokatolícky farský chrám, sa spájali dve rieky - Ondava s Ladomírkou. V sútoku týchto dvoch riek sa utopila dcéra poľského grófa, ktorý sídlil so svojim vojskom vo Svidníku. Na pamiatku dal spolu s veriacimi postaviť nablízku rieky malý oltár, neskôr malú kaplnku (dnes miesto v chráme pri žertveníku). V tom istom období začali s výstavbou väčšieho oltára (dnes hlavný oltár chrámu) a neskôr k nemu pribudovali loď. K majetku gréckokatolíckej farnosti patrí aj malá kaplnka Panny Márie stojaca po ľavej strane (príchod z mesta) neďaleko chrámu. Postavená bola v roku 1954. [3]
 

V roku 2005 bol dokončený a posvätený nový Chrám Božej Múdrosti, ktorý je spojený s Kaplnkou (niekdajším kostolom) sv. Paraskevy. Dominantou chrámu je Oranta vyobrazená nad svätyňou, ikona Poslednej večere vo svätyni, mozaiky hieromučeníkov Pavla a Vasiľa a mozaika Ježišovho krstu v Jordáne. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy (vstup do areálu) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy (vstup do areálu) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy (vstup do areálu) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy (vstup do areálu) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy (vstup do areálu) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - hroby pred chrámom foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - hroby pred chrámom foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - hrob za chrámom foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - hrob za chrámom foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Chrám Božej Múdrosti a Kaplnka sv. Paraskevy (vstup do areálu - vnútorná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 224.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 224.
[3 - 4] www.zhmao.sk/dekd/katalog-aktivit/zobraz-aktivitu/281-greckokatolicky-chram-bozej-mudrosti-akaplnka-sv-paraskevy-z-roku-1785-svidnik.html (14.10.2018)
Bibliografia
www.svidnik.sk
GPS
49.309216, 21.567350
49°18'33.2"N 21°34'02.5"E



www.pamiatkynaslovensku.sk