Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svidník - Pamätník Sovietskej armády
Lokalita
obec Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Monumentálny pomník stojaci na vojenskom cintoríne, kde je pochovaných vyše 9 000 príslušníkov sovietskej armády. Ústrednou plastikou pomníka je socha sovietskeho vojaka v nadživotnej veľkosti, za ním dominuje nad celým okolím pylón vysoký 37 metrov, ktorého spodná časť je vyplnená štyrmi reliéfmi. Pomník je zdôraznený niekoľkými ďalšími reliéfmi a dvoma súsošiami. [1]
 

Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku odhalili 3. októbra 1954 pri príležitosti osláv 10. výročia karpatsko-duklianskej operácie. Autormi projektu boli českí architekti Ing. Karel Lodr, Jan Krumprecht a Václav Šedivý. Sochárske práce realizovali akademickí sochári – národní umelci Oskár Kozák, Jan Hana a zaslúžilý umelec František Gibala. [2]
 

Pomník je vysoký 37 m a hviezda na jeho vrchole meria 3,5 m. Čelné steny ohrady pamätníka výtvarne symbolizujú Slovenské národné povstanie a príchod Červenej armády. Na ľavej strane pamätníka je reliéf Útok Sovietskej armády, na pravej strane reliéf Partizánska hliadka v Slovenskom národnom povstaní. Pred širokým schodišťom pamätníka stojí štvormetrová bronzová socha sovietskeho seržanta; symbolizuje čestnú stráž a vzdáva hold nad mohylou padlých. Jej autormi sú Jan Bartoš a Jan Hana. Po bokoch sokla, na ktorom je postavená socha, sú vysekané položené mramorové lipové vence. [3]
 

Do architektonického komplexu pamätníka zapadajú dve súsošia, Hanovo Stretnutie a Gibalov Smelý pohľad do budúcnosti. Piedestál pamätníka zdobia reliéfy: Zdvihnutie zástavy na oslavu víťazstva, 9. maj 1945, Ľud víta svojich osloboditeľov, Zvítanie partizánov so Sovietskou armádou a Dedina víta sovietskych vojakov. V pozadí pamätníka sú symbolické hrobky padlých príslušníkov sovietskej pechoty, tankistov, delostrelcov a letcov. [4] V komplexe pamätníka je vojnový cintorín, ktorý tvoria štyri masové hroby. V hroboch je pochovaných vyše 9 000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na území východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945. [5]
 

Medzi Pamätníkom Sovietskej armády a objektom múzea bol k 30. výročiu bojov o Duklu vytvorený Park bojovej družby, v ktorom je sústredená vojenská technika používaná v čase Karpatsko-duklianskej operácie. [6] Pred nástupným schodišťom ku pomníku sú umiestnené dva kusy bojovej techniky.
 

V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2017.
Súčasný stav a využitie
Stav pamätníka je dobrý.
Fotogaléria
Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - vojenská technika pred pamätníkom foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - vojenská technika pred pamätníkom foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Reliéf <i>Partizánska hliadka v Slovenskom národnom povstaní</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Reliéf <i>Partizánska hliadka v Slovenskom národnom povstaní</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - vojenská technika pred pamätníkom foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - vojenská technika pred pamätníkom foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - vojenská technika pred pamätníkom foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Reliéf <i>Útok Sovietskej armády</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Ostatné pamiatky Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Reliéf <i>Útok Sovietskej armády</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Stretnutie</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Stretnutie</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Stretnutie</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Stretnutie</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Stretnutie</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Stretnutie</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Stretnutie</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Stretnutie</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Stretnutie</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Smelý pohľad do budúcnosti</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Smelý pohľad do budúcnosti</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Smelý pohľad do budúcnosti</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Smelý pohľad do budúcnosti</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády (Súsošie <i>Smelý pohľad do budúcnosti</i>) foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Pamätník Sovietskej armády foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - pohľad od pamätníka na hlavnú prístupovú cestu foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - pohľad od pamätníka na hlavnú prístupovú cestu foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 224.
[2 - 3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Dukelské_bojisko_a_pamätníky_na_Dukle_a_vo_Svidníku
[4] http://archiv.svidnik.sk/navstevnik/ii-sv-vojna/pamatnik-sovietskej-armady/ (10.4.2019)
[5] www.vhu.sk/svidnik/ (10.4.2019)
[6] http://archiv.svidnik.sk/navstevnik/ii-sv-vojna/pamatnik-sovietskej-armady/ (10.4.2019)
[7] www.vhu.sk/svidnik/ (10.4.2019)
Bibliografia
www.svidnik.sk
GPS
49.310683, 21.565822
49°18'38.5"N 21°33'57.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk