Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svidník - Vojenské múzeum
Lokalita
obec Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj
História
Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. Múzejné oddelenie Svidník registruje k 31.12.2014 v zbierkovom fonde 10 542 zbierkových predmetov. [1]
 

Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas prvej svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia druhej svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov centrálna expozícia. [2]
 


 

Národná kultúrna pamiatka Duklianske bojisko
 

V pôsobnosti Vojenského historického ústavu vo Svidníku a na Dukle je odborná starostlivosť o Duklianske bojisko – národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Dukelské bojisko (na základe uznesenia predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 24 z 27. 2. 1961). [3]
 


 

Národná kultúrna pamiatka je územne rozdelená do dvoch lokalít: [4]
 

1. Dukla – pamätník čs. armádneho zboru v katastrálnom území Vyšný Komárnik,
 

2. Pamätník sovietskej armády v katastrálnom území Svidník.
 


 

V areáli Duklianskeho bojiska, od rázcestia obce Kapišová až po slovensko-poľský hraničný priechod Dukla sa nachádza expozícia v prírode s rozmiestnenou bojovou technikou v katastri Nižného Komárnika a Vyšného Komárnika. Sprístupnené sú aj zrekonštruované delostrelecké palebné postavenia a bunkre jednotiek 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. [5]

Expozície
DUKLA
 

Dominantou národnej kultúrnej pamiatky je Pamätník čs. armádneho zboru postavený v roku 1949 podľa architektonického návrhu Ing. arch. J. Grusa. Pamätník s obradnou sieňou je vysoký 28 metrov. Pri príležitosti 70. výročia Karpatsko-duklianskej operácie umiestnili v areáli umeleckú kópiu pôvodnej sochy čs. vojaka. Jej pôvodnú podobu stvárnil sochár J. A. Vítek. Súsošie Žalujem, ktoré vytvoril sochár J. Kulich, bolo umiestnené do zmodernizovaných priestorov vyhliadkovej veže Dukla, kde ho budú naďalej obdivovať domáci, ale aj zahraniční návštevníci. Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú umiestnené bronzové tabule, na ktorých sú vygravírované mená 1 256 padlých vojakov – príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Súčasťou pamätníka je pamätný cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Po obvode cintorína sú umiestnené busty hrdinov Dukly. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. [6]
 


 

SVIDNÍK
 

V tesnej blízkosti areálu múzea sa nachádza Pamätník sovietskej armády. Pamätník bol postavený v roku 1954 na základe projektu Ing. arch. K. Lodra, V. Šedivého a J. Krumprechta. Autormi sochárskych prác sú akademickí sochári: O. Kozák, J. Hana, F. Gibala. Pylón pamätníka je vysoký 37 metrov. Pred pamätníkom je umiestnená bronzová socha sovietskeho vojaka. Jej autormi sú J. Bartoš a J. Hana. V komplexe pamätníka je vojnový cintorín, ktorý tvoria štyri masové hroby. V hroboch je pochovaných vyše 9 000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na území východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. [7]
 


 

ÚDOLIE SMRTI
 

Medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná je v teréne rozmiestnená tanková technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 tankov T-34/85. Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944. [8]

Kontakt
Expozícia Svidník
Bardejovská 14
089 01 Svidník

1. máj až 15. október
utorok až nedeľa: 09.00 až 17.00 hod.

16. október až 30. november
1. apríl až 30. apríl
utorok až piatok: 09.00 až 15.00 hod.
sobota a nedeľa: 11.00 až 15.00 hod.

1. december až 31. marec
utorok až piatok: 09.00 až 15.00 hod.
sobota, nedeľa, štátne sviatky: zatvorené

VYHLIADKOVÁ VEŽA – Dukla
1. máj až 15. október
utorok až nedeľa: 09.00 až 17.00 hod.
posledný vstup: 16.30 hod.
Fotogaléria
Svidník - Vojenské múzeum (pohľadnica z 80. - 90. rokov 20. storočia) zp © Viliam Mazanec, zbierka
Poznámky
[1 - 8] www.vhu.sk (25.1.2016)
GPS
49.307788, 21.565668
49°18'28.0"N 21°33'56.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk