Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svinica - zvonica
Lokalita
obec Svinica, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená začiatkom 20. storočia, zrejme na mieste starej. Keďže ešte ani jeden z kostolov pri hlavnej ceste nestál a na kopec bolo ďaleko, vysoko a v zime bez prístupu, obec sa rozhodla pre takéto riešenie. [1] Je to drevená stavba s dvoma stanovými strechami, s jednou v dolnej časti a druhou na vrchole. Obidve strechy sú plechové. Dolná časť vežovitého objektu je obložená vertikálne umiestnenými doskami a horná časť je riešená ako otvorená drevená konštrukcia.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v centre starej obce pri potoku.
Poznámky
[1] www.obecsvinica.sk/-historia (25.9.2017)
Bibliografia
www.obecsvinica.sk
GPS
48.737000, 21.465057
48°44'13.2"N 21°27'54.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk