Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svodov (Želiezovce)
Lokalita
obec Želiezovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kaštieľ postavený okolo roku 1860 na staršom základe. Je to dvojpodlažná budova na pôdoryse písmena U. Fasády sú členené rizalitmi, pilastrami a polkruhovo zakončenými oknami so šambránami, pred hlavným priečelím sa nachádza terasa s balustrádou. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenou klenbou. V chodbe je valená klenba s podkasanými lunetami. Ostatné priestory majú rovné stropy. [1] Nárožné rizality a stredný rizalit na fasáde smerujúcej do parku majú trojuholníkové štíty.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína v parku kaštieľa dve empírové mramorové sochy z roku 1861 a 1866, ktoré boli dodané z Milána. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Renovovaný bol v roku 1950 [3] a v roku 2012.

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce. Svodov je mestská časť Želiezoviec.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 227.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 227.
Bibliografia
www.zeliezovce.sk
GPS
48.082200, 18.652567
48°04'55.9"N 18°39'09.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk