Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
svorník
záverečný kameň vo vrchole rebrovej klenby vo forme kruhovitej dosky s ornamentami, figúrami, alebo erbmi. Môže byť aj vysunutý – visí z priesečníka klenby.www.pamiatkynaslovensku.sk