Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ťahanovce (Košice) - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol, ktorý postavili v roku 1850. Neskôr bol upravovaný. Kostol je jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, ktorý bol dodatočne predelený a jeho polkruhová časť tvorí dnešnú sakristiu. Na západnom klasicistickom štítovom priečelí je vstavaná veža. Vonkajšia architektúra je upravená klasicisticky, s termovými oknami a prebiehajúcou rímsou. Hlavný dôraz sa kládol na priečelie, členené štyrmi hladkými pilastrami vysokého rádu, medzi ktorými je stena s vodorovnou pásovou rustikou. Pilastre nesú široký architráv zakončený veľkým tympanónom. Vstavaná veža sa uplatňuje nad zadným vyšším štítom a je na voľnom trupe členená nárožnými lizénami a podstrešným gotizujúcim oblúčikovým vlysom. Ihlancová strecha veže je na dolnej časti oblo vydutá. [1]
 

Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy dosadajú na prebiehajúcu rímsu nástenných pilierov. Oltáre sú neogotické zo začiatku 20. storočia. Kazateľnica je z čias stavby kostola v romanticky chápanom neoklasicizme. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je dobrý. Fasádu je nevyhnutné obnoviť. Kostol slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce. Ťahanovce sú mestská časť Košíc.
Fotogaléria
Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014Ťahanovce - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 2/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 269.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 269.
Bibliografia
www.tahanovce.eu
GPS
48.757174, 21.254295
48°45'25.8"N 21°15'15.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk