Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ťahyňa (Pavlovce nad Uhom) - Chrám Najsvätejšej Trojice
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1892 (1912?) podľa projektu staviteľa M. Bobalya. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Fasády kostola sú členené pilastrami, ktoré majú rímsovú hlavicu. Pilastre opticky podopierajú podstrešnú rímsu. Na západnom vstupnom priečelí stojí veža, kedysi členená nárožnými pilastrami. Nad vstupným portálom bola kamenná doska s textom, vzťahujúcim sa na stavbu a staviteľa kostola. [1] Veža, vytvárajúca na priečelí výrazný rizalit, je zakončená zvonovitou prilbou a má oblé hrany.
 

Vnútorné zariadenie je novoklasicistické z čias stavby. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 457.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 457.
Bibliografia
www.pavlovce.sk
GPS
48.598272, 22.061492
48°35'53.8"N 22°03'41.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk