Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tajná
Iný názov
Kaštieľ rodiny Tajnay, Révay
Lokalita
obec Tajná, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1840, situovaný do rozsiahleho anglického parku. Objekt má stredné obdĺžnikové poschodové krídlo a dve kolmo postavené bočné prízemné krídla. Stredné krídlo je trojtraktové so vstupným arkádovým podjazdom, klenutým pruskými klenbami na štyri stĺpy. Z podjazdu je prístup k honosnému schodišťu, ktoré vedie k reprezentačnej miestnosti na poschodí. Slávnostná sieň sa otvára do stĺpovej loggie, zakončenej trojuholníkovým tympanónom. Fasáda na prízemí je bosovaná a má polkruhom zakončené okná. Na poschodí majú okná rovný uzáver s nadokennou rímsou. Bočné krídla sú prízemné a jednotraktové. Ich rovná strecha tvorí terasu s balustrádou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené odernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Tajná foto © Imrich Kluka 3/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 270.
Bibliografia
www.tajna.sk
GPS
48.267612, 18.364070
48°0 16' 3.40", 18°0 21' 50.65"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk