Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ťapešovo - Prícestná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ťapešovo, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná kamenná kaplnka pochádza z roku 1830. [1] Malý sakrálny objekt s polkruhovým uzáverom. Priečelie zakončuje trojhranný štít, v ktorom je nika so sochou. Fasády sú hladké.
 

V nej boli kedysi ľudové barokové plastiky z druhej polovici 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v chotárnej časti Nižné záhumnie na križovatke cesty ku kultúrnemu domu. [3]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 271.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 271.
[3] www.tapesovo.sk/index.php/2015-10-31-12-06-04/kultura (30.8.2020)
Bibliografia
www.tapesovo.sk
GPS
49.373989, 19.446740
49°22'26.4"N 19°26'48.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk