Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tatári
Mongoli - oba výrazy označujú to isté etnikum. Správnejšie by sa však mal používať pojem Mongoli. Tak sa nazývali obyvatelia Mongolskej ríše zjednotenej vládcom Džingischánom v roku 1182. Tatári bolo iné etnikum obývajúce v tom období severné pohraničie Číny. Stredoveká čínska historiografia používala pojem Tatári rovnako ako antika, pomenovanie barbar. A tak vlastne omylom Mongoli dostali pomenovanie Tatári.www.pamiatkynaslovensku.sk