Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tatranská Javorina - Budova riaditeľstva kniežacích majetkov
Lokalita
obec Tatranská Javorina, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Budova riaditeľstva kniežacích statkov postavená začiatkom 20. storočia je prízemný objekt so zrubovou a murovanou konštrukciou postavená na pôdoryse nepravidelného písmena U, krytá sústavnou sedlovej a polvalbových striech. [1]
 

V severnej murovanej časti boli situované kancelárskej priestory, v strede hosťovské izby a v priečnom južnom krídle rozľahlý byt riaditeľa Arpáda Kégela (1875 – 1929). Výrazný dekoratívny prvok predstavujú lichobežníkoví štíty s predsadeným trojlístkovým oblúkom a secesnou abstraktnou výzdobou vyrezanou z dosák. [2]
 

Ide o tretiu výraznú stavebnú investíciu kniežaťa Hohenlohe. V októbri 1907 vypracoval tesársky majster Štefan Horváth zo Smižian plán novostavby, ktorá mala nahradiť staršiu budovu. Potom vznikol nový anonymný návrh nadväzujúci na Horváthov projekt. Výstavba prebehla v roku 1908 a pravdepodobne nasledujúci rok bo objekt dokončený a daný do užívania. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý.
Poznámky
[1] SEMANČÍK, Maroš: Pamiatky drevenej architektúry v Tatranskej Javorine. In: Pamiatky a múzeá, 2016, č. 1, s. 36.
[2 - 3] SEMANČÍK, Maroš: Pamiatky drevenej architektúry v Tatranskej Javorine. s. 36.
Bibliografia
www.tjavorina.eu
GPS
49.263262, 20.141344
49°15'47.7"N 20°08'28.8"www.pamiatkynaslovensku.sk