Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tatranská Javorina, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Drevený kostol postavený začiatkom 20. storočia. Nahradil kaplnku z roku 1795 s rovnakým patrocíniom. Kaplnka bola poznačená časom a pravdepodobne nevyhovovala ani svojou kapacitou. [1]
 

Predlohou hmotového a priestorového usporiadania bol kostol v Dolnom Smokovci. Zrubový objekt na kamennej podmurovke z kyklopského muriva je dispozične riešený ako „trojlodie“ s polygonálnym uzáverom presbytéria, štvorcovou sakristiou a predsadenou vežou v osi. Podobne ako v Dolnom Smokovci aj v Tatranskej Javorine sú „bočné lode“ vysunuté nad úrovňou terénu, ktoré sú oproti hlavnej lodi zdvihnuté. Jednotlivé lode sú prístupné z exteriérového krytého trojramenného schodišťa členiaceho hlavnú fasádu. Bočné lode, ktoré sa v interiéri uplatňujú ako empory, nesú na vonkajšej strane drevené konzoly. Vzhľadom na prevýšenie hlavnej lode s oknami oproti nižším bočným lodiam má kostol bazilikálnu formu. Viditeľné vrstvenie viacerých podnetov vyplýva z použitia hmotovo-priestorovej skladby primárne inšpirovanej kostolom v Dolnom Smokovci a citácií jeho prvkov (vzory na exteriérovom zábradlí), spolu s uplatnením švédskeho štýlu na výzdobe striech (dračie hlavy na štítoch a hrebeňové dosky s oblúčikovým členením). [2]
 

Čiastočne podhľadový krov kostola má svoj pôvod pravdepodobne v anglických stredovekých predlohách. Interiér zariadený novogotickým mobiliárom dotvára trojica vitráži v presbytériu. Svojím zámerne rustikálnym tesárskym vyznením s hrubým spracovaním prvkov viditeľných najmä v interiéri (viditeľná krovová konštrukcia, stĺpy) kostol nadväzuje i na ľudové drevené kostoly. [3]
 

Výstavbu kostola financoval knieža Hohenlohe, ktorý bol však evanjelik. Napriek tomu ako vlastník osady a patrón kostola dal postaviť pre rímskokatolícke majoritné obyvateľstvo Kostol sv. Anny. [4]
 

Hohenloheho zaujal kostol v Dolnom Smokovci, a tak v roku 1900 zadal objednávku asi popradskému staviteľovi Jánovi Blisznerovi (1850 – 1916), aby mu v podobnom duchu navrhol a postavil nový kostol v Tatranskej Javorine. Hoci sa kniežaťu návrh celkom páčil, vzhľadom na to, že sa veľmi podobal predlohe a z ohľadu na jej blízkosť, Hohenlohe si ho prial pozmeniť a dodať nový charakter a výzdobu: ...najlepšie by bolo zasadiť ho do nórskeho alebo švédskeho štýlu, aby lepšie zapadol do horskej krajiny. Túto požiadavku tlmočil začiatkom roka 1901 osobný sekretár kniežaťa Drobig stavebnej firme Hugo Baum vo Vroclave, ktorú oslovili so žiadosťou o prepracovanie projektu. Baum posunul zákazku miestnemu architektovi Karlovi Klimmovi (1856 – 1924), ktorý ho upravil v požadovanom švédskom štýle. Kniežaťu sa návrh zaľúbil, a tak znovu oslovili staviteľa Bliesznera na jeho realizáciu. [5]
 

Hohenlohe veľmi starostlivo a do detailov riešil interiérového zariadenie kostola. Oltár vyhotovil Peter Meyer z Popradu-Veľkej, hodiny na veži dodal Pavol Schwing z Kežmarku, zvony boli odliate u Fridricha Höniga v Arade, vitráže vyhotovil Karl Rockbeck z Viedne, rodový erb vyrezala neznáma firma z Berlína a bohoslužobné predmety dodala viedenská firma Zambach & Müller, Atelier für Kirchen Paramente. [6]
 

Kostol bol slávnostne posvätený 24. augusta 1903. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaný je na miernom svahu nad ohybom cesty vedúcej k neďalekému poľovníckemu kaštieľu. [8]
Fotogaléria
Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny (erb Hohenlohe) foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny (erb Hohenlohe) foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny (erb Hohenlohe) foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019Tatranská Javorina - Kostol sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] SEMANČÍK, Maroš: Pamiatky drevenej architektúry v Tatranskej Javorine. In: Pamiatky a múzeá, 2016, č. 1, s. 35.
[2] SEMANČÍK, Maroš: Pamiatky drevenej architektúry v Tatranskej Javorine. s. 35 - 36.
[3] SEMANČÍK, Maroš: Pamiatky drevenej architektúry v Tatranskej Javorine. s. 36.
[4 - 8] SEMANČÍK, Maroš: Pamiatky drevenej architektúry v Tatranskej Javorine. s. 34.
Bibliografia
SEMANČÍK, Maroš: Pamiatky drevenej architektúry v Tatranskej Javorine. In: Pamiatky a múzeá, 2016, č. 1, s. 32 - 37.
www.tjavorina.eu
GPS
49.265518, 20.139424
49°15'55.9"N 20°08'21.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk