Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP)
Lokalita
obec Vysoké Tatry, okres Poprad, Prešovský kraj
História
Múzeum TANAPu nadväzuje na tradície siahajúce až do roku 1883, keď Uhorský karpatský spolok založil v Poprade Karpatské múzeum. V roku 1949 bol prijatý zákon o Tatranskom národnom parku. Jednou z úloh správy parku bolo vytvoriť výskumnú stanicu a múzeum. Múzeum TANAPu sídlilo od svojho vzniku v roku 1957 až do roku 1959 v Podtatranskom múzeu v Poprade. Po presťahovaní do Tatranskej Lomnice vznikla prvá expozícia v tzv. Sečéniovskom letohrádku. Nová expozícia bola inštalovaná až v novej budove, jednej z prvých účelových muzeálnych novostavieb na Slovensku. Zbierky múzea obsahujú množstvo predmetov z oblasti botaniky, zoológie, histórie, kartografie, geológie a etnografie. [1]
 

Múzeum návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku – okolo 30 000 návštevníkov ročne. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú. Múzeum je v prevádzke celoročne. [2]

Expozície
Hlavná expozícia je rozdelená na štyri tematické časti: [3]
 

Prírodovedná časť dokumentuje predovšetkým geologickú stavbu a flóru i faunu Západných, Vysokých a Belianskych Tatier.
 

Prírodoochranárska časť predstavuje históriu vývoja ochrany prírody vo Vysokých Tatrách, činnosť Horskej služby a súčasný výskum na území národného parku.
 

Historická časť prezentuje osídľovanie územia Tatier a vplyv ľudských aktivít na ich prírodné prostredie.
 

Etnografická časť nazvaná Od kolísky až po hrob zobrazuje hmotnú a duchovnú kultúru ľudu z podtatranských a tatranských obcí.
 

Expozícia tatranskej prírody je koncipovaná ako botanická záhrada v teréne neďaleko múzea. Prehliadková plocha je členená na tri hlavné časti: žulová skalka, vápencová skalka a rašelinisko.

Kontakt
OTVÁRACIE HODINY
október-apríl: Po-Ne 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.00
máj-september: Po-Ne 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00
Fotogaléria
Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) - Múzeum Tatranského národneho parku (TANAP) foto © Hana Farkašová 5/2019
Poznámky
[1] www.muzeum.sk (25.1.2016)
[2] www.lesytanap.sk (25.1.2016)
[3] www.muzeum.sk (25.1.2016)
GPS
49.166493, 20.284015
49°09'59.4"N 20°17'02.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk