Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
taverník
správca kráľovského majetku v Uhorskuwww.pamiatkynaslovensku.sk