Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tekolďany - Kostol Panny Márie Ružencovej
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Tekoldany
Lokalita
obec Tekolďany, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1936, inšpirovaný slovenskými sakrálnymi stavbami 17. storočia. Jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom a asymetricky umiestnenou vežou, pristavanou k bočnej fasáde lode. [1] Fasády sú hladké. Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

V interiéri sú dva obrazy z bývalých oltárov v klasicistických rámoch (Posledná večera a sv. Ján Nepomucký) od trnavského maliara J. Zanussiho, jeden signovaný a datovaný rokom 1804. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 273.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 273.
GPS
48.493720, 17.903258
48°29'37.4"N 17°54'11.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk