Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tekovská Breznica - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Breznica
Lokalita
obec Tekovská Breznica, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený s použitím zvyškov predošlej stavby, po vypálení stredovekého kostola Turkami. V roku 1777 bol nákladne renovovaný. V roku 1856 ho zničil požiar, bol však opravený. V rokoch 1912 – 1913 prikročili k rozšíreniu a prestavbe kostola. Jednoloďový barokový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom transeptálne rozširuje novostavba. V lodi sú české placky, v uzávere lunetová klenba. Hladká fasáda upravená historizujúco má oporné piliere a romantizujúce združené okná. Predstavaná veža je krytá ihlanom. Zvon je z roku 1857 od A. Schaudta z Budapešti. [1]
 

Kostol Narodenia Panny Márie, pôvodne postavený v románskom slohu, je najstaršou pamiatkou Tekovskej Breznice. Vznikol v 14. storočí na vyvýšenom mieste nad obcou. V roku 1674 bola obec napadnutá Turkami, ktorí ju vypálili. Kostol obnovili len v roku 1734. V 18. storočí (1777) kostol prestavali do barokového slohu. [2]
 

Bočné oltáre, ktoré zobrazujú Ježišove Božské Srdce a Pannu Máriu, a 14 litografií zasvätení krížovej cesty pochádzajú z roku 1914. V kostole sú sochy sv. Antona, sv. Jozefa, Krista kážuceho a Panny Márie. Orgán vyrobila firma Otto Rieger v Budapešťi, v roku 1940. Vo veži sú zavesené štyri bronzové zvony, ktoré odliali v Brne a v Budapešti. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 274.
[2 - 3] www.tekovskabreznica.sk (30.9.2017)
GPS
48.384865, 18.619050
48°23'05.5"N 18°37'08.6"E



www.pamiatkynaslovensku.sk