Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tekovská Nová Ves (Nová Dedina) - Kostol Obrátenia sv. Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Hronská Nová Ves
Lokalita
obec Nová Dedina, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1773. Upravovaný bol v roku 1852 a 1956. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, so severnou sakristiou a západnou vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté jedným poľom pruskej klenby a v uzávere valenou klenbou s lunetami. V lodi je rovný strop. Trojosové priečelie v nárožiach konkávne ustupuje. Fasády sú hladké. Veža je zakončená ihlanom. [1]
 

Kazateľnica je poňatá romanticky a vznikla niekedy medzi rokmi 1830 – 1840. Voľný obraz sv. Jána Nepomuckého je barokový z druhej polovice 18. storočia. Zvon z roku 1888 vyhotovil zvonolejár František Walser z Budapešti. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 396.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 396.
Bibliografia
www.novadedina.sk
GPS
48.275200, 18.634049
48°16'30.7"N 18°38'02.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk