Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tekovská Nová Ves (Nová Dedina) - kúria
Iný názov
Hronská Nová Ves
Lokalita
obec Nová Dedina, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kúria postavená koncom 18. storočia. Prestavaná bola na konci 19. storočia. Renovovali ju ešte v roku 1954. Išlo o jednopodlažnú budovu na pôdoryse v tvare písmena L. Päťosová fasáda mala štukovú kvetovú výzdobu. Na bočnej fasáde bola loggia, k ceste päťosová. [1]
 

V miestnostiach boli čiastočne zachované pôvodné pruské a korýtkové klenby. [2]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 396.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 396.
Bibliografia
www.novadedina.sk
GPS
48.274858, 18.633357
48°16'29.5"N 18°38'00.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk