Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tekovské Lužany - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Tekovské Šarluhy, Veľké Šarluhy
Lokalita
obec Tekovské Lužany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1784. Prestavaný bol v roku 1857. Rozšírili ho v roku 1886. Obnova sakrálnej stavby sa uskutočnila v roku 1900, 1922 a 1953. Pôvodne to bol sieňový tolerančný chrám bez veže s polygonálnym uzáverom a predsieňou na bočnej fasáde. V roku 1886 pristavali vežu a objekt prefasádovali. Strop je drevený v tvare polvalca. Vstupný portál najstaršej časti kostola je datovaný rokom 1784 a má pôvodné dvere s rokokovým kovaním. [1] Vysoká štíhla veža je zakončená barokovou baňou.
 

Vnútorné zariadenie je z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 275.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 275.
GPS
48.095296, 18.542056
48°05'43.1"N 18°32'31.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk