Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tekovské Nemce - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tekovské Nemce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v 18. storočí na mieste gotického sakrálneho objektu, spomínaného v roku 1397 a 1559. [1] Gotický kostol utrpel turecké plienenie. Budova bola obnovená, no po požiari v roku 1740 bol na základoch vyhoreného chrámu postavený nový barokový kostol. [2] Rozšírený a vybavený novou vežou bol v roku 1935. Ide o jednoloďový priestor s pozdĺžnym presbytériom, ktoré bolo kedysi loďou barokového kostola. Po oboch stranách presbytéria sú sakristie. Presbytérium má tri polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. Nová loď a veža sú moderné, inšpirované barokovými prvkami. Fasády sú hladké. Predstavaná veža je zakončená baňatou strechou. [3]
 

Hlavný oltár s reliéfom Všetkých svätých je pseudobarokový z roku 1940. [4] Baroková kazateľnica pochádza zo začiatku 18. storočia, na polygonálnom parapete sú plastiky štyroch evanjelistov a Salvatora mundi. Klasicistická pieskovcová krstiteľnica je z konca 18. storočia. [5]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza luiséznu monštranciu s rokokovou retardáciou, z čias okolo roku 1780, kalich a pacifikál, rokokové z konca 18. storočia. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 275.
[2] www.tekovskenemce.sk/historia-obce/ (26.4.2018)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 275.
[4] www.tekovskenemce.sk/historia-obce/ (26.4.2018)
[5 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 275.
GPS
48.356854, 18.531095
48°21'24.7"N 18°31'51.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk