Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tekovské Nemce - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Tekovské Nemce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Stĺp postavený v roku 1875. Je to kamenná ľudová práca so súsoším frontálneho archaického postoja. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 275.www.pamiatkynaslovensku.sk