Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Telgárt - Chmarošský viadukt
Lokalita
obec Telgárt, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Medzi najpozoruhodnejšie železničné stavby na Slovensku patrí most, ktorý je súčasťou železničnej trate číslo 173 Červená Skala – Margecany, známy pod názvom Chmaroška. Viadukt ležiaci pod Kráľovou hoľou je zaujímavý svojím technickým prevedením. [1]
 

Chmarošský viadukt je postavený z 5 420 m2 kamenného muriva. Klenbový, oblúkový most má polomer 300 m a tvorí ho spolu 9 oblúkov so svetlosťou 10 m. Dĺžka viaduktu dosahuje 113,6 m a zanedbateľná nie je ani jeho výška 18 m nad údolím, ktoré premosťuje. [2]
 

v 30. rokoch 20. storočia boli dopravné spojenia (cestné i železničné) medzi západom, stredom a východom Slovenska nepostačujúce, a tak sa hľadali návrhy na dobudovanie železničnej siete, ktorá by tieto nedostatky odstránila. Rozsiahla projektová dokumentácia k novej železničnej trati Červená Skala – Margecany si vyžadovala viacero zásahov a zmien, kalkulovala s technickými parametrami aj rázovitým terénom. [3]
 

Stavba bola slávnostne zahájená 31. mája 1931 výkopom pri budúcom Telgártskom tuneli. Úsek číslo 1 z Červenej Skaly do Telgártu dokončili v septembri roku 1933 a do prevádzky ho spustili o mesiac neskôr. Ruch okolo stavby železničnej trate prilákal robotníkov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ktorí spustením výstavby na dlhší čas prácu. Najviac robotníkov pracovalo na železničných stavbách v 1. oddiele v roku 1932 – až 3 280 ľudí a pokračovali v stavebných prácach až do roku 1936. Objem pracovnej sily sa však rokmi menil v závislosti od fázy, v akej sa projekt výstavby nachádzal. V čase najintenzívnejšieho stavebného rozmachu pracovalo na trati vyše 9 000 robotníkov. Dňa 26. júla 1936 Železnice oficiálne odovzdali celú trať číslo 173 Červená Skala – Margecany do verejnej prevádzky. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 4] Informačná tabuľa v teréne.
Bibliografia
www.obectelgart.sk
GPS
48.855134, 20.204049
48°51'18.5"N 20°12'14.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk