Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Telgárt - Chrám Najsvätejšej Trojice
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Švermovo
Lokalita
obec Telgárt, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1784. Renovovaný bol v roku 1929. Ide o jednoloďový kostol s polkruhovo zakončeným oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami s pásmi. Nad vstupom je murovaný chór. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. Veža je zakončená barokovou baňou s laternou. [1]
 

Dvojetážový ikonostas s úponkovým nadstavcom je z roku 1929. Kazateľnica je zo začiatku 19. storočia s rokokovými motívmi, okrúhlym parapetom a volútovým baldachýnom, lemovaným čučkami a čabrakom. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza štyri svietniky z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 268.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 268.
Bibliografia
www.telgart.eu.sk
GPS
48.851866, 20.183848
48°51'06.7"N 20°11'01.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk