Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Teplý Vrch - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Melecheď
Lokalita
obec Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovými prvkami postavený v roku 1827. Veža bola opravovaná v roku 1893. Je to sieňová stavba so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Oltárny uzáver je zaklenutý polokupolou, štvorcový priestor s českou plackou. Z troch strán priestoru je drevená protestantská empora s vyrezávanou a maľovanou ornamentikou. [1] Veža je dekorovaná pilastrami a ukončená barokovou helmicou.
 

Oltár v tradičnom manieristickom slohu protestantských oltárov bol postavený okolo roku 1640. Opravovali ho v roku 1797. Je jednoetážový, v dolnej časti v troch výklenkoch sú sochy anjelov a Ježiša, v architektúre s točenými stĺpmi je ornament viniča a na bokoch s akantovými ušami v štítovom nadstavci reliéf najsvätejšej Trojice. Oltár pochádza z predchádzajúceho dreveného kostola, ktorý sa spomína v roku 1754. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 278.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 278.
Bibliografia
www.teplyvrch.com
GPS
48.470296, 20.101884
48°28'13.1"N 20°06'06.8"E



www.pamiatkynaslovensku.sk