Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
terakota
druh pálenej hliny a výrobky z nej, ozdobná keramikawww.pamiatkynaslovensku.sk