Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Terany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Terany, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený na mieste staršieho vyhoreného sakrálneho objektu v rokoch 1810 - 1811. [1] Kostol bol 4. augusta 1851 zapálený bleskom. Zhorel s vežou a čiastočne bol poškodený aj zvon. [2] Opravili ho až v rokoch 1868 – 1869 a vtedy dostal súčasnú historizujúcu podobu s prvkami neorománskeho štýlu. [3] Ďalšie opravy boli vykonané v roku 1921 a v roku 1946 bol kostol posvätený po oprave poškodenia z druhej svetovej vojny. [4]
 

Starší chrám, tolerančný, pochádzal z roku 1783 a v jeho stavbe sa zachovali zvyšky pôvodného gotického kostola z roku 1448. Dnešná stavba má sieňový priestor s rovným uzáverom. Po oboch stranách interiéru s rovným stropom tiahnu sa murované poschodové empory. Veža, vstavaná do štítového priečelia, má po oboch stranách bočné vystupujúce prístavky, v ktorých je umiestnené schodište. Zastrešená je ihlancom. Čelná fasáda s rizalitovo vystupujúcou vežou je členená hladkými a slepými otvormi po stranách vchodu, nad portálom sa nachádza združené okno. [5]
 

Neoklasicistický oltár je datovaný rokom 1869 a ide o typ triumfálnej brány s obrazom Ježiša uprostred. Voľný obraz najsvätejšej Trojice je barokový, opravený v roku 1836. Barokové plastiky Ježiša, Petra a Pavla apoštolov z polovice 18. storočia sú polychrómované drevorezby. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Terany - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Terany - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Terany - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Terany - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Terany - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Terany - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Terany - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Terany - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Terany - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 278.
[2] http://zbory.ecav.sk/terany/s/2-historia-cz (20.7.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 278.
[4] http://zbory.ecav.sk/terany/s/2-historia-cz (20.7.2017)
[5 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 278.
Bibliografia
www.obecterany.sk
GPS
48.184153, 18.896554
48°11'03.0"N 18°53'47.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk