Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Terchová, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený podľa projektu architekta Michala Milana Harminca. [1]
 

Od druhej polovice 30. rokov 20. storočia pociťovala obec akútnu potrebu väčšieho a priestrannejšieho chrámu. S konkrétnou myšlienkou nakoniec prišiel mladý kňaz Štefan Bitter. Po získaní financií a vykopaní základov, položili v roku 1942 základný kameň budovy nového kostola. Na jeseň 1944 roku už bola stavba kostol postavená, omietnutá a pokrytá šindľom. Začiatkom jari budúceho roka (8. - 9. 4. 1945) však zasiahol krutý vír vojnového besnenia. Popolom ľahlo 155 obytných domov vrátane farskej budovy. Poškodeným ponúkla prístrešie hrubá stavba kostola. [2]
 

Po dokončení stavby sa pristúpilo k vyhotoveniu hlavného oltára. Nad oltárom sa ako jeho súčasť vypína mohutný kríž s Ukrižovaným. V hlavnej chrámovej lodi je umiestnených v dvoch radoch 23 symetricky usporiadaných lavíc. Tri chrámové lode sú od seba oddelené mohutnými okrúhlymi stĺpmi. Strop hlavnej lode je kazetový, bočné lode majú jednotlivé stropy rovné. Všetky tri zvony preniesli zo starého kostola sv. Martina. Najstarší a najväčší, Juraj, je pôvodný, pochádzajúci ešte z prvej polovice 18. storočia. Ostatné dva sú mladšie. [3]
 

K slávnostnej konsekrácii kostola sv. Cyrila a Metoda došlo 8. 10. 1949 za prítomnosti nitrianskeho arcibiskupa Dr. Eduarda Néczeya. Po jeho boku slúžil sv. omšu otec myšlienky nového chrámu vdp. Štefan Bitter. [4]
 

Interiér kostola prešiel v ostatných rokoch podstatnými premenami. Jeho súčasťou sa stala Krížová cesta. Priečelie sanktuária vyplnili drevené plastiky solúnskych vierozvestov. V roku 1976 vytesali terchovskí kamenári obetný oltár. Popri výtvarných podobizniach evokujú cyrilometodskú tematiku v interiéri predovšetkým pôsobivé okná. Sú na nich prostredníctvom leptov vyobrazené motívy z cyrilometodského obdobia našich dejín. V interiéri sakrálnej stavby je umiestnený jedinečný drevený vyrezávaný betlehem. [5] Podobne ako interiér, tak i exteriér chrámu sa v priebehu rokov zmenil na nepoznanie. Z posledného obdobia treba spomenúť predovšetkým epoxydové sochy vierozvestov nad hlavným vchodom, či súsošie Snímanie z kríža, nachádzajúce sa pred vchodom do sakristii. Od roku 1990 zdobí hlavnú vežu pozlátený dvojramenný kríž. Terchovský kostol s cyrilometodským patrocíniom predstavuje skutočnú architektonickú dominantu tejto malebnej doliny. Stal sa vyhľadávaným miestom pre návštevníkov okolitého kraja. [6]
 

Kostol sv. Cyrila a Metoda v Terchovej je najväčším svätostánkom zasväteným týmto vierozvestcom na Slovensku. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Pavol Kubík 10/2013Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Patrik Kunec 9/2019Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 9/2021Terchová - busta pápeža Jána Pavla II. pred vstupom do kostola foto © Jana Lacková 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 278.
[2 - 4] www.slavni.terchova-info.sk (15.2.2015)
[5] Neodmysliteľnou súčasťou terchovských Vianoc je už takmer štyridsať rokov betlehem, ktorý je nainštalovaný v kostole. Je dielom tunajších rezbárov, konštruktérov a elektromechanikov. Nápad zrealizovať symbolický betlehem sa zrodil v roku 1976 a jeho autorom bol známy rezbár Štefan HANULIAK. Spolu s Jozefom Holúbkom („odievač” figúr) a Štefanom Krištofíkom („prinútil“ figuríny k pohybu) pripravili na vianočné sviatky toho roku veriacim nevšedné prekvapenie. Spoločné dielo skoncipovali do troch častí. Prvá znázorňuje „starú Terchovú“ so svojimi remeslami a charakteristickým dobovým koloritom, druhá miesto Ježišovho narodenia „skromný Betlehem“ a tretia „prepychový Jeruzalem“. Pôvodné postavičky z plastov postupne nahradili figúrky z lipového dreva, išlo o myšlienku duchovného správcu farnosti P. Jozefa Šabu SVD. Od konca 70. rokov 20. storočia tvorcovia diela používali výlučne lipové drevo. Hlavným tvorcom tohto unikátneho diela je ľudový rezbár Štefan Hanuliak. Po jeho smrti nadviazali na ušľachtilú myšlienku jeho synovia Jozef (rezbár), Ján (hlavný konštruktér všetkých pohybových prevodov), František (elektromechanik) a ich menovec Ján Hanuliak (rezbár). V Terchovskom Betleheme sa výjavy z Betlehema i Jeruzalema spájajú s obrazmi zo života Terchovej v minulosti; ako sú ľudové remeslá a dielničky. Popri iných atrakciách typických pre túto rázovitú obec predstavuje terchovský betlehem jedinečné umelecké dielo, ktoré vzišlo z tvorivej dielne tunajších zručných rúk a nápaditého umu. www.terchova.fara.sk (15.2.2015)
[6] www.slavni.terchova-info.sk (15.2.2015)
[7] www.terchova.sk (15.2.2015)
Bibliografia
www.terchova.sk
GPS
49.257876, 19.031468
49.257876,19.031468www.pamiatkynaslovensku.sk