Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Terchová - Kostol sv. Martina
Lokalita
obec Terchová, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Bola to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, predstavanou západnou vežou a k presbytériu pristavanou severnou sakristiou. Loď bola zaklenutá valenou klenbou s lunetami, presbytérium lunetovou klenbou. Fasáda kostola bola členená maľovanými lizénami. [1] Veža mala na vrchole barokovú cibuľovitú strechu s laternou.
 

Barokový hlavný oltár pochádzal z druhej polovice 18. storočia. V stĺpovej architektúre bol umiestnený stredný obraz sv. Martina biskupa z 20. storočia a štyri barokové plastiky z 18. storočia. Bočný oltár sv. Anny bol zo začiatku 18. storočia. V strede sa nachádzal obraz svätice, nad ním obraz sv. Antona Paduánskeho od K. Švestku z roku 1906. Kazateľnica bola baroková z polovice 18. storočia, na parapete rečnišťa mala ploché reliéfy alegorických postáv. Voľné obrazy sv. Petra a Dominika boli z polovice 19. storočia. [2]
 

Terchová bola súčasťou Varínskej farnosti a až do roku 1731 nemala vlastný kostol. Postupný rast obce si vyžadoval potrebu vlastného kostola, ktorý napokon postavili v roku 1731 a zasvätili ho sv. Martinovi. Kostol slúžil až do 30. rokov 20. storočia, kedy prestal kapacitne postačovať. V Terchovej bol postavený nový kostol a starý začal rýchle pustnúť, najmä po druhej svetovej vojne. V roku 1949 bol sakrálny objekt definitívne uzavretý. Keďže to bolo v tej dobe bežné, budova kostola sa využívala na hospodárske účely, čo stavbe neprospelo. Kostol naďalej chátral a v roku 1980 padlo rozhodnutie o jeho definitívnej likvidácii. [3]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 278.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 278.
[3] www.regionalnedejiny.sk (1.10.2017)
Bibliografia
www.terchova.sk
GPS
49.257310, 19.031416
49°15'26.3"N 19°01'53.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk