Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Terňa, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol s renesančným presbytériom. V roku 1736 bol obnovený a rozšírený južnou bočnou kaplnkou pri druhom klenbovom poli. V roku 1948 zastavali pri bočnej kaplnke ďalší priestor, priliehajúci na južnú stranu lode smerom k presbytériu a súčasne po oboch stranách veže postavili prízemné prístavby. Z gotického stavebného obdobia sa nezachovali žiadne detaily, iba pôdorys lode poukazuje na starší pôvod. Renesančné presbytérium s jedným poľom krížovej klenby s lunetami je z druhej polovice 16. storočia. Po prestavbách má jednoloďový kostol s polygonálne zakončeným presbytériom a pristavanou sakristiou rozšírený pôdorys, vzniknutý prístavbou polkruhovo uzavretej a valenou klenbou zaklenutej barokovej kaplnky (1736) a zástavbou pozdĺžneho priestoru na južnej strane (1948), ktorý je arkádami otvorený do presbytéria, lode a barokovej kaplnky. Klasicistická úprava fasád ostala po zásahu v roku 1948 iba vo fragmentoch zachovaná na veži, terčíková podstrešná rímsa a hlavice niekdajších nárožných pilastrov. Kostol je obohnaný múrom, v ktorom je malá kaplnka so sochou Immaculaty z 18. storočia. [1]
 

Vnútorné zariadenie je nové, v historizujúcich pseudoslohoch. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce (oproti kaštieľu).
Fotogaléria
Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013Terňa - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 279.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 279.
Bibliografia
www.terna.sk
GPS
49.111274, 21.237975
49°0 6' 40.59", 21°0 14' 16.71"www.pamiatkynaslovensku.sk