Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tešedíkovo - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Pered
Lokalita
obec Tešedíkovo, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1816 – 1820. Vysvätili ho v roku 1820. [1] Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou lunetovou klenbou, loď má pruskú klenbu s medziklenbovými zdvojenými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. Veža situovaná na strednú os štítového priečelia tvorí mierny rizalit a je zakončená baňatou strechou. [2]
 

Hlavný oltár sv. Jána Krstiteľa je klasicistický z čias stavby kostola, v 20. storočí bol doplnený. [3] Oltárny obraz zobrazuje sv. Jána Krstiteľa. Oltár aj krstiteľnica je dielom Bartolomeja Miniusa. [4] Bočný oltár Sedembolestnej Panny Márie pochádza z 19. storočia. [5] Pod ním je svätý hrob s plastikou mŕtveho Ježiša Krista. Bočný oltár Ježišovho srdca a Ružencovej Panny Márie je pseudogotický. [6] Kazateľnica je klasicistická z obdobia výstavby sakrálneho objektu, s polychrómovanou drevorezbou na štvorhrannom parapete. Krstiteľnica je luisézna mramorová zo začiatku 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola spomína kalichy z roku 1820 a 1865. [7]
 

Kostol bol postavený staviteľom Jurajom Schwartzom. Klenby zdobia fresky Vilmosa Takácsa. V lodi kostola je viacero sôch svätcov. Na stenách je 14 zastávok Krížovej cesty. Pri vchode visí obraz zobrazujúci Pannu Máriu s dieťaťom, ktorý bol vyhotovený na pamiatku obetí cholerovej epidémie v roku 1866. Napravo pri vchode je pamätná tabuľa padlým v druhej svetovej vojne. Organ kostola pochádza z roku 1824, jeho zhotoviteľom bol Matej Vonberger. Vo veži sú umiestnené tri zvony. Najväčší je starý zvon z roku 1921, stredný rodinný zvon je z roku 1921 a malý zvon z roku 1960. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.tesedikovo.sk (1.10.2017)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 281.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 281.
[4] www.tesedikovo.sk (1.10.2017)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 281.
[6] www.tesedikovo.sk (1.10.2017)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 281.
[8] www.tesedikovo.sk (1.10.2017)
Bibliografia
www.tesedikovo.sk
GPS
48.107729, 17.846327
48°06'27.8"N 17°50'46.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk