Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tešedíkovo - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Tešedíkovo, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický stĺp pochádzajúci z roku 1857. Dal ho postaviť Gábor Somogyi. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pred rímskokatolíckom kostolom.
Poznámky
[1] www.tesedikovo.sk/obec-informacie/kulturne-pamiatky-v-obci.html (10.2.2019)
Bibliografia
www.tesedikovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk