Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tisinec - Židovský cintorín
Lokalita
obec Tisinec, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Cintorín používala židovská komunita z neďalekého Stropkova až do roku 1892, kedy bol založený nový cintorín v Stropkove. Náhrobníky s čitateľnými nápismi sú datované od polovice 18. storočia, nie je však možné vylúčiť, že sa na cintoríne nachádzajú aj staršie hroby, ktorých náhrobníky sa nezachovali prípadne sú už nečitateľné. [1]
 

V novovybudovanom ohely sa nachádza hrob stropkovského rabína Chaima Yosefa Gottlieba (1790 – 1867) známeho ako Stropkover Rav, ktorý je dodnes navštevovaný veriacimi z celého sveta. Hrob zároveň pravidelne navštevujú potomkovia rabína Gottlieba v deň výročia jeho úmrtia. [2]
 

O pravidelnú údržbu cintorína sa už niekoľko rokov stará americká organizácia pre ochranu cintorínov v Stropkove a Tisinci (Committee for Preservation of Tisinec/Stropkov Cemeteries). Vďaka tejto organizácii bol cintorín oplotený, vykosený, všetkých 1002 náhrobníkov bolo očíslovaných, očistených a opätovne vztýčených. [3]
 

Vzhľadom na to, že sa jednalo o tradične zmýšľajúcu chasidskú komunitu, nápisy sú len v hebrejčine. Z materiálov prevláda pieskovec, vápenec, mramor a granit. Na cintoríne sa nachádzajú pozoruhodné symboly, ktoré sú typické aj pre cintoríny chasidských obcí na území bývalého Haliča, dnes oblasť Malopoľska. Okrem tradičných vyobrazení ako svietnik, hviezda Dávida, džbán Levitov, či žehnajúce ruky Kohenov, sa tu objavuje aj symbol jednorožca, usmievavého polmesiaca, pelikána, jeleňa, leva a rôznych iných vyobrazení vtáctva. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Prístup
Cintorín sa nachádza na kopci pred obcou Tisinec po ľavej strane cesty smerom do Stropkova. Poľná cesta vedie až k cintorínu, pred ktorým sú informačné tabule v hebrejskom a slovenskom jazyku. [5]
Poznámky
[1 - 5] www.slovak-jewish-heritage.org (20.3.2016)
Bibliografia
www.tisinec.sk
GPS
49.229777, 21.641288
49°13'47.2"N 21°38'28.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk