Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Točnica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Točnica, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol bez veže postavený v roku 1806. Upravovaný bol v 20. storočí. Sieňová stavba kedysi s predstavaným portikom. Interiér je zaklenutý krížovými klenbami. Fasády sú hladké. Strecha je sedlová. [1]
 

Oltár je murovaný, neoslohový s obrazom Krista na Olivovej hore od lučenského maliara F. Ďurkoviča. Významné miesto v kostole má organ, ktorý postavila významná firma na výrobu organov Rieger Ottó – Budapest v roku 1912. Nástroj sa výnimočne zachoval bez akýchkoľvek dodatočných zásahov. Rekvirácii nepodľahli ani prospektové píšťaly, čo zvyšuje historickú hodnotu pamiatky. V súčasnosti je organ nefunkčný. [2]
 

Do roku 1873 bola súčasťou kostola aj zvonica, ktorú však presunuli vyššie. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Točnica - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2023Točnica - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 284.
[2] www.tocnica.sk (20.10.2016)
Bibliografia
www.tocnica.sk
GPS
48.412137, 19.637158
48°24'43.7"N 19°38'13.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk