Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tokajík - Chrám Eliáša proroka
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tokajík, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1920. Počas druhej svetovej vojny, v roku 1944, bol poškodený. Provizórne ho opravili po roku 1946. Je to jednoloďová neobaroková stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom, pôvodne zaklenutá pruskými klenbami, dnes má rovný strop. Pri oprave bola znížená a opatrená dočasnou polvalbovou strechou, do ktorej vstavali nízku hranolovitú, čiastočne kónickú vežu. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Ide o jednoduchú malú sakrálnu stavbu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 284 - 285.
Bibliografia
www.obectokajik.sk
GPS
49.105755, 21.709256
49°06'20.7"N 21°42'33.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk