Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tomášikovo - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Talóš, Tallos
Lokalita
obec Tomášikovo, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol s klasicistickou fasádou postavený v rokoch 1702 – 1710. Opravený bol v roku 1798. Je to monumentálna jednoloďová stavba so segmentovým oltárnym uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestor je krytý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasáda je členená lizénami. [1] Veža je zakončená vysokým ihlanom.
 

Hlavný oltár s obrazom Najsvätejšej Trojice je z druhej polovice 18. storočia, luisézny so staršími ranobarokovými plastikami po stranách z druhej polovice 17. storočia. Kazateľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia, na drevenom parapete sú motívy roziet a festónov. Krstiteľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia, s luiséznym festónom a súsoším Krst Krista vo vrchole. Voľný obraz Panny Márie je empírový zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Tomášikovo - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2020Tomášikovo - Kostol Najsvätejšej Trojice a Trojičný stĺp foto © Ľuboš Repta 6/2020Tomášikovo - Kostol Najsvätejšej Trojice a Trojičný stĺp foto © Ľuboš Repta 6/2020Tomášikovo - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 285.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 285.
Bibliografia
www.tomasikovo.sk
GPS
48.084775, 17.693156
48°05'05.2"N 17°41'35.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk