Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tomášová (Rimavská Sobota) - zvonica
Lokalita
obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická zvonica postavená v prvej polovici 19. storočia. Stavba typu vežovitých zvoníc gemerskej oblasti. Trojpodlažná zvonica so štvorcovým pôdorysom, na fasádach je členená kordónovými rímsami, nárožnými pilastrami a podstrešnou rímsou s trojhrannými výbežkami. Na prízemí sú gotizované vchody. Šindľová strecha je novšia. [1]
 

Vo zvonici sú dva zvony, datované rokom 1764 a 1765. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Fotogaléria
Tomášová (Rimavská Sobota) - zvonica foto © Ladislav Luppa 1/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 35.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 35.
GPS
48.377572, 20.006890
48°22'39.3"N 20°00'24.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk