Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tomky (Borský Svätý Jur) - Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Borský Svätý Jur, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnku dali postaviť manželia Júlia a Juraj Hollý v 90. rokoch 19. storočia. [1] Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom a čiastočne predstavanou vežou, ktorá tvorí na hlavnej fasáde rizalit. Na nárožiach sú pilastre. Veža má v hornej časti fasádu hladkú a krytá je ihlancovou strechou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Za farára Jozefa Gabriša bola kaplnka zvonku i znútra zrekonštruovaná a 16. augusta 1985 slávnostne opäť vysvätená trnavským biskupom Júliusom Gabrišom. [2]
 

V roku 2006 sa obyvatelia osady Tomky obrátili na obecný úrad s prosbou o finančnú pomoc na opravu chátrajúcej strechy kaplnky. Výmena strešnej krytiny, tesárske, klampiarske a stolárske práce sa začali 23. júla 2007 pod stavebným dohľadom firmy Izostav, s.r.o., z obce Borský Svätý Jur. Následne boli obnovené vonkajšie omietky, osadené obrubníky k odkvapovým chodníkom. Bol natretý plot, vyhotovená pamätná doska na kríži a nad vchodové dvere do kaplnky a sakristie boli namontované prístrešky. Rekonštrukciu dokončili 14. augusta 2007. Práce sa uskutočnili za pomoci obecného úradu, zbierok vyhlásených v kaplnke a finančných darov od občanov. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu. Bohoslužba sa koná jeden deň v týždni.
Prístup
Stojí smerom od obce k osade Tomky, hneď pri ceste z ľavej strany.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Borský Svätý Jur. Cesta dejinami. Borský Svätý Jur: Obecný úrad, 2014. s. 239.
[2] Kolektív autorov: Borský Svätý Jur. Cesta dejinami. s. 239.
[3] Kolektív autorov: Borský Svätý Jur. Cesta dejinami. s. 239 - 240.
GPS
48.573470, 17.089754
48°34'24.5"N 17°05'23.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk